1. (1368) نمایشگاه گروهی در نگارخانه خانه آفتاب
2. (1369) نمایشگاه گروهی در هنرستان هنرهای تجسمی پسران
     
 
  3. (1372) نمایشگاه گروهی در نگارخانه دانشگاه هنر با نام 16 آذر
4. (1372) (مقام اول دانشجویان سراسر کشور) نمایشگاه گروهی دانشجویان سراسر ایرلن 
     
 
  5. (1379) نمایشگاه گروهی به همراه هنرجویان در آتلیه شخصی
6. (1381) نمایشگاه گروهی به همراه هنرجویان در نگارخانه هفت پیکر 
     
 
7. (1382) نمایشگاه گروهی به همراه هنرجویان در نگارخانه ابن سینا 
8. (1384) نمایشگاه گروهی از آثار نقاشان رئالیسم و هایپر رئالیسم معاصر ایران در فرهنگسرای نیاوران 
     
 
  9. (1385) نمایشگاه گروهی از آثار نقاشان شمال ونکوور کانادا در کپیلانومال
10. (1387) نمایشگاه گروهی به همراه هنرجویان در نگارخانه نهاوند
     
 
a 11. (1388)مکان دوم 100 نقاش فینالیست رئال جهان در مسابقات جهانی مرکز احیاء هنر آمریکا
 
 
 

  کلیه حقوق این سایت متعلق به کسری کیایی می باشد. © 1387

طراحی  وب سایت گروه طراحان برهان